zondag 28 mei 10.00 uur (1e Pinksterdag)

Ps: 104: 1, 15

Handelingen 2: 1 – 21

Ps: 143: 1, 10, 11

Ps: 119: 3

Ps: 119: 9

Ps: 3: 4

Tekst: Handelingen 2: 4

En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Thema: De komst van de Heilige Geest

  1. de liefde in Zijn komst;
  2. de noodzaak van Zijn komst;
  3. de tekenen van Zijn komst.