zondag 11 juni 10.00 uur

Ps. 86: 6
Ps. 132: 12
Jacobus 4: 1-17
Ps. 19: 4 en 6
Ps. 131: 3 en 4
Ps. 138: 3

thema: Uw wil geschiede

1.De wil des Heeren

2.De wil des mensen

3.De wil der engelen.