zondag 25 juni 10.00 uur

Ps. 6: 2

Ps. 143: 10

Psalm 51

Ps. 32: 1 en 3

Ps. 51: 1

Ps. 51: 2

Gebed des Heeren: 6

Zondag 51

Thema: De vergeving der schulden

1. Die vergeving wordt begeerd.

2. Die vergeving wordt bereid.

3. Die vergeving wordt beoefend.