zondag 9 juli 10.00 uur

Zingen Psalm 90:7

Lezen van de wet,

Zingen Psalm 119:10

Lezen 1 Korinthe 7: 25 – 40

Collectezang Psalm 68: 1 en 5

Psalm 39: 3

Psalm 102: 15

Psalm 103: 8 en 9.

Thema,  Een voorbijgaande gedaante van deze wereld.

  1. Het is een onomstotelijke waarheid
  2.  Het is een indringende waarschuwing
  3.  Het is een zekere troost.