zondag 23 juli 15.30 uur

Ps. 45: 1 en 2

Ps. 2:7

Openbaringen 3: 14-22

Ps. 73: 11 en 13

Ps. 73: 14

Ps. 25: 2

Ps. 118:7

Thema: De kloppende Jezus en de Laodicenzen

  1. Het aandringen van de Zaligmaker;
  2. De oproep van de Zaligmaker;
  3. De gemeenschap met de Zaligmaker.