zondag 23 juli 10.00 uur

Ps. 89: 1 en 7

Ps. 119: 9

2 Kor. 4: 16 t/m 5:21

Ps. 16: 3, 4 en 6

Ps. 73: 12 en 13

Ps. 56: 5 en 6

Thema: Een tijdelijk verblijf, een eeuwige woning.

We letten op drie gedachten:

1. De kwetsbaarheid van ons aardse bestaan

2. De zekerheid van de hemelse woning

3. De noodzaak om die zekerheid te verkrijgen