zondag 30 juli 10.00 uur

Zingen Psalm 84 vers 1

Lezen van de wet

Zingen Psalm 147 vers 10

Schriftlezing Genesis 28

Collectezang  Psalm 146 vers 3, 4 en 8

Psalm 142 vers 4 en 5

Psalm 27 vers 6

Slotzang Psalm 105 vers 6.

De tekst is Genesis 28 vers 16: Toen nu Jacob van zijn plaats ontwaakte, zeide hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten.

Een ontmoeting met God.  1. Een eenzame vlucht,

                                                 2. Een gezegende droom.