zondag 6 augustus 10.00 uur

Ps. 36: 3

10 Geb.: 9

Filippenzen 4

Ps. 72: 6, 7, 10

Ps. 66: 5, 6

PS. 84: 3

Thema van de preek ‘De Heere is nabij

  1. Zijn alomtegenwoordigheid
  2. Zijn genade
  3. Zijn wederkomst