zondag 13 augustus 15.00 uur

Ps. 27: 5

Ps. 105: 2

Psalm 34

Ps. 34: 5, 9

Ps. 40: 8

Ps. 4: 4

Tekst: Ps. 34: 11

Tekort of genoeg

1. Bezitters hebben tekort

2. Zoekers hebben genoeg