zondag 20 augustus 10.00 uur

Ps. 49: 1

Ps. 78: 1

Spreuken 30

Ps. 19: 1, 4 en 7

Ps. 8: 3 en 7

Ps. 25: 4

Thema: Goddelijk onderwijs

  1. De brenger van dat onderwijs
  2. De wijze van dat onderwijs