zondag 27 augustus 10.00 uur

Ps. 16: 1, 6

Ps. 17: 3

Romeinen 14: 1-12

Ps. 118: 2, 6, 9

Ps. 138: 4

Ps. 43: 4, 5

Ps. 73: 13

HC1

Thema: ‘Wij zijn des Heeren’

  1. In leven en sterven
  2. Door betaling en verlossing
  3. Met vastheid en vrede