zondag 27 augustus 14.30 uur (Heilige Doop)

Liturgie:

Psalm 89: 2, 3

Psalm 125: 1

Lezen: Psalm 125

Psalm 105: 4, 5

Psalm 128: 1-4

Psalm 127: 1, 3

Tekst: Psalm 125 vers 1-2:

1. EEN lied Hammaäloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid.

2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Thema: Omsingeld door God:

1.     Wankelende mensen

2.     Die zien op Sion

3.     Leven voor eeuwig