zondag 3 september 10.00 uur

ZONDAG 2

De wet van God

Zingen: Psalm 17:2

Lezen: Romeinen 3:9-20

Zingen: Psalm 130:1, 2 en 4

Zingen: Psalm 65:2

Zingen: Psalm 25:8

Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Wat wil de wet ‘ontdekken’ in ons leven?

2. Wat bedoelen we met ‘ellende’?

3. Wat is onze grootste ellende? Welk voorbeeld is er genoemd?

4. Hoe wil de Heere ‘ontdekken’ aan onze ellende?

5. Welke namen van ‘ontdekte’ zondaren uit de Bijbel hoorde je noemen?

6. Wat leert de Heere Jezus in een hoofdsom of samenvatting?

7. Welke neiging heeft elk mens van nature?

8. Welke ‘tralies’ heeft de Heere gegeven?

9. Waarom mogen we deze zondag niet overslaan?

10. Heeft deze zondag ook voor Gods kinderen nog betekenis? Welke?