zondag 17 september 10.00

Psalm 81: 11 en 12

Wet des Heeren

Psalm 90: 4

Schriftlezing: Nahum 1

Psalm 5: 1, 4 en 7

Psalm 9: 4 en 8

Psalm 103: 4

HC zondag 4

Thema: Een Wreker is de Heere

  1. Waarom de Heere mag wreken
  2. Waarom de Heere wil wreken
  3. Waarom de Heere moet werken

Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Wat weet je van de profeet Nahum?

2. Wat wil het zeggen dat de Heere ‘ijverig’ is?

3. En wat betekent het dat de Heere een ‘Wreker’ wordt genoemd?

4. Leg uit: ‘Wij hebben gestolen in het Vaderhuis.’

5. Wat zijn ‘aangeboren’ en ‘werkelijke’ zonden?

6. Noem eens wat tijdelijke straffen en eeuwige straffen.

7. Vaak wordt gezegd: ‘God is toch liefde?’ Wat zegt de Catechismus?

8. Wat betekent: ‘de Allerhoogste Majesteit eist de hoogste straf’ en welke straf is dat?

9. Ben jij een vijand (gebleven) of een vriend (geworden)?

10. Wat moet er gebeuren in jouw leven?