zondag 24 september 10.00 uur

Ps. 21: 7, 9

Ps. 32: 3 (groep 3/4)

Micha 6

Ps. 49: 3, 4

Ps. 49: 9

Ps. 130: 2, 4

Ps. 65: 2 

HC5

Thema: De rechte wijze om tot God te naderen.

Drie gedachten:

1. Belangrijke vragen.
Dan overdenken we uit ons Troostboek vraag 12 en deze belangrijke vraag horen we ook in vers 6a. Twee zijn het er: ‘Waarmede zal ik den Heere tegenkomen?’ ‘En mij bukken voor den hogen God?’

2. Dwaze antwoorden,
de vragen en antwoorden 12, en met name 13 en 14 en ook vers 6b en 7 uit Micha 6.

3. Zoekende zielen.
Micha 6:8 en ook vraag en antwoord 15 van Zondag 5.


Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Wat weet je van de profetieën van Micha?

2. Welke belangrijke vragen gingen mensen stellen in de dagen van Micha?

3. Welke belangrijke vraag stelt de Catechismus?

4. Kun jij de antwoorden geven die de mensen gaven aan Micha?

5. Wat eist de Heere?

6. Leg uit: ‘Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder.’

7. Waarom moet je jong bekeerd worden?

8. Zoek jij al naar een Middelaar en Verlosser?

9. Aan welke vier eisen moet de Middelaar voldoen? (antwoord 15).

10. De Naam wordt nog niet genoemd, maar Wie moet je zoeken?