zondag 15 oktober 10.00 uur

Ps. 13:1

Ps. 106:4

Efeze 3 

Ps. 71:10, 11, 17 en 18 

Ps. 56:5 

Ps. 68:10 

Ps. 9:2 

Zondag 7

Thema: Het ware geloof

1. Het ware geloof verenigt met Christus.

2. Het ware geloof rust in Christus.

3. Het ware geloof belijdt Christus.


Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Waar bidt Paulus om?

2. Wat is de ‘inwendige’ mens? En wat de ‘uitwendige’?

3. Worden alle mensen zalig?

4. Noem wat namen van ‘soorten’ geloof. Welk geloof maakt je zalig?

5. Wat is ‘inlijven’ en wat is ‘aannemen’ precies?

6. Welke drie dingen horen bij het geloof?

7. Waarom is het geloofsvertrouwen een vast vertrouwen?

8. Hoe krijgt een echte christen dat vertrouwen?

9. Wat weet een kind van God door het geloof?

10. Wat moet een christen geloven?