zondag 29 oktober 10.00 uur

Zingen Psalm 33:5

Lezen van de wet

Zingen Psalm 37: 2

Lezen Genesis 14: 1-17

Zingen Psalm 3: 3 en 4

Psalm 27: 1

Psalm 27:2

Psalm 46: 5 en 6.

Het thema van de preek is: “ Abram op oorlogspad”.

  1. De aanleiding die hem dwingt,
  2. De tactiek die hij gebruikt,
  3. De zegen die hij ervaart.