zondag 12 november 10.00 bediening HA

Ps. 39 : 5
10 Geb : 9
Romeinen 4:1-13
Ps. 85 : 1, 4
Ps. 103 : 6 tafel wordt in gereedheid gebracht
Ps. 32 : 1, … aan de tafel
Ps. 136 : 1