zondag 3 december 10.00 uur

Ps. 15: 1

Ps. 29: 6

1 Johannes 3

Ps. 103: 4, 5 en 7

GdH: 2

Ps. 25: 3

Ps. 33: 11

HC 9

Thema: ’s Vaders kind.

We letten op drie gedachten:

1. Het geheim van ’s Vaders kind

2. Het zijn van ’s Vaders kind

3. Het voorrecht van ’s Vaders kind