zondag 10 december 10.00 uur (Heilige Doop)

Beginzang           Ps.          45          :8

Na de wet           Tien geboden des Heeren: 9

Tekstgedeelte   Jeremia 30

Voor de Doop    Ps.          105        :5

Na de Doop       Ps.          134        :3

Collecte zang     Ps.          89          :14-15

Slotzang              PS.         87          :1-4