maandag 25 december 10.00 uur

Zingen Lofzang van Zacharia vers 1,

Lezen Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 par. 1, 2 en 3,

Zingen psalm 48 vers 6

Lezen Lucas 2: 1 – 12

Zingen Psalm 132 vers 7, 9, 11 en 12.

Zingen Psalm 98 vers 1,

Zingen Psalm 116 vers 7 en 10.

Tot de stad Davids.

  1. We beginnen in Rome
  2. We dalen af tot Bethlehem,
  3. En we eindigen bij de kribbe.