zondag 7 januari 10.00 uur

Ps. 18: 5

TG: 9

Johannes 3: 22-36

Ps. 142: 1,2,3,5 

Ps. 142: 6 en 7

Ps. 117: 1

Ps. 73: 14

Zondag 11

Thema: Buiten Jezus is geen leven

  1. Geloven in Jezus
  2. Verwerpen van Jezus