zondag 21 januari 10.00 uur

Ps. 103: 7,9

Ps. 81: 4

Galaten 3: 19 – 4: 7

Ps. 33: 6, 10

Ps. 33: 11

PS 17: 3, 4

GdH: 10

HC 13

Thema: Gods eniggeboren Zoon, onze Heere

  1. Zijn Zoon, dat is: Góds Zoon
  2. Zijn kind
  3. Zijn eogendom