zondag 11 februari 14.30 uur

Psalm 27: 1

Psalm 27: 7

Lezen: Math. 16: 13-28

Psalm 69: 2, 3

Psalm 40: 3

Psalm 25: 6, 7

Thema: Jezus onderwijst in kruisdragen:

1. De aanleiding

2. De inhoud

3. De ergernis

4. De vrucht