zondag 18 februari 10.00 uur

Ps.  23: 3

Ps. 119: 73

Psalm 16

Ps.  49: 2 en 3

Ps.  89: 19

Ps.  16: 5

Ps.  16: 6

HC 16

Thema: “Het pad des levens

1. Voert door de dood.

2. Leidt tot het graf.

3. Daalt naar de hel.

4. Brengt in de hemel.