zondag 3 maart 14.30 uur

Ps. 150:1 en 2
Ps. 150:3
Joh. 3:1-8 (tekst: vs. 2m)
Ps. 19:4 en 5
Ps. 16:3
Ps. 32:4

De opzet van de themadiensten is als volgt:

  1. Joh. 3:2m: Christus als Profeet
  2. Hebr. 8:1-2: Christus als Priester
  3. Zach. 9:9a: Christus als Koning
  4. 1 Kor. 1:31-32: De gelovigen als profeet, priester en koning