woensdag 20 maart 19.30 uur

Ps. 121:1, 2, 3 en 4
Geloofsbelijdenis van Athanasius
Ps. 100:4
Matth. 23:29-39 (tekst: vs. 37-38)
Ps. 81:9, 10, 13 en 15
Ps. 105:3
Ps. 103:4
Ps. 95:4