zondag 31 maart 10.00 uur

Ps.  98: 1, 2

Ps.  73: 12

Mattheüs 28: 1-10  

Ps. 116: 1, 2, 4, 5

Ps.  21: 1, 4

Ps. 150: 1

Mattheüs 28: 6

Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.  

Thema: Jezus leeft.

1. Hij leeft te midden van verwarring.

2. Hij leeft door een wonder.  

3. Hij leeft naar Zijn Woord.