zondag 7 april 14.30 uur

Ps. 27:3/7
Ps. 100:4
Hebr. 8 (tekst: vs. 1-2)
Ps. 24:1, 4 en 5
Ps. 112:1
Ps. 99:2
Ps. 124:4

Hebr. 8:1/2: CHRISTUS, DE ENIGE HOGEPRIESTER

  1. gepredikt (vs. 8a)
  2. gezeten (vs. 8b)
  3. genoten (vs. 9)