zondag 14 april 10.00 uur

Ps. 51: 1 en 2
Ps. 119: 41
Hooglied 1
Ps. 103: 7 en 9
Ps. 139: 1 en 14
Ps. 18: Voorzang
Ps. 42: 5 en 7

Thema: Christus en Zijn kerk

  1. Welke persoon hier spreekt
  2. Tot Wie gesproken wordt
  3. Wat er gevraagd wordt