zondag 5 mei 10.00 uur

Ps. 42: 1

10GdH: 9

2 Kor. 5: 1-10

Ps. 49: 2, 3 en 6

Ps. 43: 4 en 5

Ps. 68: 2

HC 22

Thema: Drieërlei huis.

We letten op drie gedachten:

1. Een aards huis

2. Een hemels huis

3. Een eeuwig huis


Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Over welke drie ‘huizen’ gaat het in Zondag 22?

2. Welk beroep oefende de apostel Paulus uit?

3. Waarom is ons leven van nature een ‘onbewoonbaar verklaarde woning’?

4. Paulus is een paar keer heel dicht bij de dood geweest; weet jij wanneer?

5. Waarom wordt ons leven vergeleken bij een ‘tent’?

6. Zien ook kinderen van God op tegen de dood? Waarom?

7. Wat betekent het dat Gods kinderen een ‘zalige ruil’ doen, bij het sterven?

8. Wat mocht Job weten op de ashoop?

9. Wat zal er met ons lichaam gebeuren op de jongste dag?

10. Wat betekent ‘uitwonen bij de Heere’?