zondag 5 mei 15.00 uur

Ps. 25: 2 en 6
Ps. 48: 6
Hebreeën 11: 23 t/m 28
Ps. 119: 1 en vers 83
Ps. 108: 1 (na de preek )
Vragen stellen belijdenis catechisanten
Ps. 143: 10 (toezingen )
Ps. 103: 9 ( slotpsalm )