zondag 12 mei 10.00 uur

Ps. 30: 5, 6
Ps. 119: 69
Romeinen 5:1-11
Ps. 65: 1, 2, 3
Ps. 32: 1
Ps. 33: 9
Ps. 34: 1
HC 23

Tekst: Romeinen 5:1
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus.

Thema: Rechtvaardig voor God.

  1. Wat dat is.
  2. Hoe dat gaat.
  3. Wat dat geeft.

Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Wat gebeurde er met Christen (uit de Christenreis van Bunyan) bij het kruis?

2. Wat was er te doen in Rome?

3. Waar was men in het ‘kerkelijk’ Jeruzalem mee tevreden?

4. Wanneer kun je sterven en God ontmoeten?

5. Welke kernzaak staat in Zondag 23?

6. Weet je het voorbeeld van die man (Sisyphus) nog? Wat moeten we daaruit leren?

7. Zondag 7 en Zondag 23 gaan beide over het geloof. Welke Zondag gaat over de ‘planting’ van het geloof en welke over de ‘oefening’ van het geloof?

8. Wat is een ‘natte bekommering’?

9. Hoe krijgt een kind van God zekerheid bij de bediening van de sacramenten?

10. Waarom lijken ware gelovigen op Mefiboseth?