zondag 26 mei 10.00 uur

Ps. 31: 3

Ps. 143: 10

Matth. 19: 16-30

Ps. 65: 7, 8 en 9

Ps. 139: 14

Ps. 1: 2

Ps. 89: 7

HC 24

Thema: Goede werken en Jezus.

We letten op drie gedachten:

1. Gekomen tot Jezus

2. Onderwezen door Jezus

3. Vertrokken van Jezus


Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Met welke vraag kwam de rijke jongeling tot de Heere Jezus?

2. Wat weet je van deze jongeman?

3. Waarom is hij ‘dicht’ bij de hemel?

4. Lijk jij op deze man, die door de Heere Jezus bemind (geliefd) werd?

5. Wie is de Bron en Fontein van alle goed?

6. Wat ontbreekt deze ‘rijke’ jongeling?

7. Welke opdracht krijgt hij van de Zaligmaker?

8. Wat betekent het om de ‘voetstappen van Jezus te drukken’?

9. Leg uit: ‘Het huisgezin van God de Vader leeft bij de gratie (genade) van hun oudste Broeder, Jezus Christus.’

10. Wat is de reactie van de rijke jongeling? En wat doe jij?