zondag 2 juni 10.00 uur

Ps. 78: 3

TG     : 9

Handelingen 16: 1-15

Ps. 130: 2, 3 en 4

Ps. 119: 53

Ps. 119: 84

Ps. 66: 10

HC 25

Tekst: Handelinge 16: 14 en 15

Thema: Woord en sacrament

1. Hoe God het geloof werkt.

2. Hoe God het geloof sterkt.


Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Waar gaat Paulus naartoe in de stad Filippi?

2. Wat weet je van Lydia?

3. Welke twee zaken ontvangt een zondaar van de Heilige Geest?

4. Wat verstaan we onder ‘hondenliefde’?

5. Welke ‘weldaden’ worden er in Zondag 25 bedoeld?

6. Waar komt het ware geloof vandaan?

7. Door welk middel werd dat geloof in Lydia gewerkt?

8. Wat zal Paulus gepreekt hebben bij de rivier?

9. Kun je het voorbeeld van de trouwring navertellen?

10. Is jouw hart al geopend?