zondag 9 juni 10.00 uur

Ps. 33: 1
Ps. 51: 4
Titus 3
Ps. 25: 3 en 5
Ps. 25: 6
Ps. 32: 1
Ps. 19: 6
Zondag 26

Thema: Het bad der wedergeboorte.

  1. De waterbron,
  2. De waterkracht,
  3. De waterrijkdom.