zondag 30 juni 10.00 uur

Ps. 36: 2

Wet des Heeren

Ps. 1: 1

1 Korinthe 10: 1-22

Ps. 146: 3-6

Ps. 42: 1, 7

Ps. 16: 3

HC29 

Thema: ‘Gemeenschap met Christus

  1. Onder zichtbare tekenen
  2. Als heilige waartekenen

Vragen voor onze kinderen en jongeren

1. Kun je het voorbeeld van de ‘grazige weide’ en het ‘hek eromheen’ uitleggen?

2. Wat gebeurt er volgens de rooms-katholieke misviering met brood en met wijn?

3. Waarom zijn bekeerde mensen echt gelukkige mensen?

4. Drie belangrijke mensen uit de kerkgeschiedenis worden in de preek genoemd. Wat is hun naam en wie heeft het best begrepen wat de Bijbel zegt?

5. Waarom spreekt het avondmaalsformulier over ‘heilig’ brood en ‘heilige’ drank?

6. Wat is de ‘tafel van de duivel’?

7. Wat heeft Zondag 29 te maken met bijvoorbeeld dingen als haardracht en kleding?

8. Wat moet een avondmaalganger steeds weer leren?

9. Waarom mag een deelnemer aan het Heilig Avondmaal de ogen niet dichtdoen aan de avondmaalstafel?

10. Verlang jij naar het Heilig Avondmaal? Zou je een kind van God willen zijn? Wat moet je dan doen?